#TarımdaKadın Beraat Özçelik

KAGİDER | 2 yıl önce | 1 dakikalık okuma

Sağlıklı gıdalar ve gıda bileşenleri konularında yaptığım AR-GE çalışmalarını topluma ulaştırabilmek için İTÜ Arı Teknokent bünyesinde BIOACTIVE Araştırma ve İnnovasyon Ltd. şirketini kurdum. İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketimiz, fonksiyonel gıdalar alanında üniversite bilgi birikimiyle özel, güncel ve özgün çözümler üretmek üzere kurulmuş bir araştırma ve inovasyon merkezi. Üstün proje deneyimi ile müşterilerimize inovatif çözümler sunuyoruz.


Gıda atıklarından insan vücuduna faydalı bileşenlerin ayrıştırılması, yurdumuzun keşfedilmemiş eşsiz bitki örtüsünün, tarımsal ürünlerimizin antioksidanlarının, biyoaktif peptidlerinin eldesi ve toplumun rahatlıkla kullanabileceği sağlık ürünlerine dönüşümü konularında çalışıyoruz. Bu amaçla İstanbul Kalkınma Ajansı katkılarıyla DOKAM adı altında İTÜ’de bir merkez kurduk.


İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi’ nde kurduğumuz laboratuvarlarda ARGE imkanlarını, Türkiye’nin eşşsiz doğasının barındırdığı endemik bitki örtüsünün şifalı özlerini, antioksidan, peptid ve proteinlerin en saf haliyle, insan vücuduna maksimum fayda sağlayacak şekilde özgün kombinasyonlarda bir araya getiren, vücuttaki yarayışlılığı, biyoyararlılığı artırılmış, doğayı koruyan, temiz etiketli ve sürdürülebilir ürünler ürünleri çok yakın bir süre içerisinde tüketicilerin erişimine sunmak üzere tüketiciye sunmanın hazırlığı içerisindeyiz

İnternet Sitesi: www.beraatozcelik.com ı www.bioactiveinnovation.com/

GaleriKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.