Üyelik Koşulları

Derneğe Üye Olmak İçin Genel Koşullar:

 • Medeni haklara sahip olmak,
 • On sekiz yaşını doldurmuş olmak,
 • Derneklere üye olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmak,
 • Derneğin amaç ve hedeflerini kabul etmek,
 • T.C. vatandaşı olmayan kişiler için, Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmak,
 • Dernek üyeliğinde din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmaz.

Sahibi veya ortağı oldukları ticari işletmelerde veya ilgili meslek örgütüne kayıtlı olmak suretiyle serbest meslek erbabı olarak, bilfiil çalışmaları ve en az iki yıl süre ile bu şekilde faaliyet göstermiş olmaları şartıyla, iş yerlerinde en az 3 çalışan istihdam ettiğini resmi kayıt ile tebliğ eden gerçek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile üye olabilirler. Üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olup, tüm üyelik hak ve yetkilerini haiz olarak derneğin her türlü organında görev alabilir ve etkinliğinden yararlanabilirler. Üyelerden giriş ücreti alınır ve yıllık aidat ödemekle mükelleftirler. Giriş Ücreti ; 35.000,- TL, Yıllık Aidat; 17.500 TL'dir KAGİDER'e üyelikle ilgili detaylı bilgi için ofis@kagider.org adresinden iletişime geçilebilir.

 • KAGİDER DERNEK ÜYELERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kadın Girişimciler Derneği (“KAGİDER”) tarafından hazırlanmıştır.

  KAGİDER tarafından, aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, dernek üyeliği dosyanızın oluşturulması ve dernek faaliyetleri kapsamında işlenmesi suretiyle, aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “veri sorumlusunun meşru menfaati için işleme faaliyetinin zorunlu olması”, “veri işleme faaliyetinin sözleşmenin ifası için gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleme faaliyetinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenecek ve aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi için tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (başta DERBİS sistemine yapılacak bildirim yoluyla) ve iş ortaklarımıza aktarılacaktır.

 • İŞLEME VE AKTARMA AMAÇLARI

  İŞLEME VE AKTARMA AMAÇLARI


  ❖ Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

  ❖ Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

  ❖ Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi

  ❖ İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

  ❖ İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

  ❖ Organizasyon ve etkinlik yönetimi

  ❖ Seyahat planlaması ve yönetimi

  ❖ Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi

  ❖ Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi

  ❖ Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

  ❖ Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Şifre Girişi

Lütfen şifrenizi doğru giriniz.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Asperiores sequi explicabo vero omnis dicta corrupti ea velit similique ullam eius laboriosam maxime, corporis quibusdam in illo alias neque! Iusto a sed maxime dolore et quam porro eos, illo neque repellat expedita dolores veritatis earum. Deleniti in accusamus vitae, natus repellat provident dolore consequatur, ipsum necessitatibus earum facere fuga delectus optio.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İletişim Bilgileri

İsim Soyisim E-posta Adresi Telefon Numarası

Ödeme Detayları

Kartın Üzerinde Yazan İsim
Son Kullanma Tarihi
CVV/CVC2
Kart no
- - -
Tutar: 2900