Strateji Grupları

KAGİDER, 8 farklı alanda ve stratejik hedef doğrultusunda oluşturulmuş, 8 Strateji Grubu altında proje ve çalışmalarını yürütmektedir. Kadın girişimciler, iş kadınları KAGİDER’e üye olduktan sonra ilgi alanları doğrultusunda Strateji Grupları’nda gönüllü olarak çalışmaya başlar. Her Strateji Grubu’na asil ve yedek olmak üzere iki yönetim kurulu üyesinin başkanlık eder. Sorumlu KAGİDER profesyoneli grupların çalışma ve toplantılarının koordinasyonunda görev alır.