WeTour Projesi

WeTOUR

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2021-2023

Amaç: Karadeniz Havzası bölgesinde kadınlara yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlayarak turizm yoluyla kadın girişimciliğini güçlendirmeyi, desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan projedir. 2021 Haziran–2023 Haziran sürecinde yürütülen projenin genel amacı, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, yaşam boyu işbirliği, eğitim ve iş ağı oluşturmak için Karadeniz Havzası Bölgesi'nde bir sınır ötesi iş ağının oluşturulmasıdır.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

Paydaş ülkeler: Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan ve Gürcistan

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5,  AMAÇ 8, A,AMAÇ 10, AMAÇ 17