“We-TOUR Projesi – Kadınların Turizm Yoluyla Güçlendirilmesi”

KAGİDER’in partneri olduğu “ WETOUR - Empowering Women through Tourism” Projesi, proje ana başvurucusu olan YunanistanileTürkiye, Bulgaristan,Ermenistan veGürcistan’ın yer aldığı,Karadeniz Havzası bölgesinde kadınlara yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlayarak turizm yoluyla kadın girişimciliğini güçlendirmeyi, desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ABhibe desteklibir projedir. 2021 Haziran –2023 Haziran arasında yürütülenprojenin genel amacı, kadın girişimciliğinin teşviki, yaşam boyu işbirliği, eğitim ve iş ağı oluşturmak için Karadeniz Havzası Bölgesi'nde bir sınır ötesi iş ağının oluşturulmasıdır.

WE TOUR projesi ile sadece katılımcı kuruluşlar arasında değil, temsil ettikleri ülkeler arasında da kadın girişimciliği alanında güçlü bir ortaklık oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi projenin ana hedefleri arasındadır.Projeaçılıştoplantısı 22-23 Kasım 2021 tarihlerinde Selanik’te tümproje partnerlerininkatılımı ile gerçekleştirilirken; proje kapanışı öncesinde 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde Selanik’te düzenlenen WE TOUR Uluslararası Konferansı’nda 6 ülkeden 200'den fazla katılımcı ve seçkin konuk, turizm sektöründe kadın girişimcileri güçlendirmenin yollarını tartıştı. WE TOUR projesi, uygulandığı ülkelerde turizm sektöründeki kadın girişimcilere sağlamış olduğu destekler yoluyla, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için önemli katkılar sağlamıştır.