“We-TOUR Projesi – Kadınların Turizm Yoluyla Güçlendirilmesi”

KAGİDER’in partneri olduğu “ WE-TOUR - Empowering Women through Tourism” Projesi, proje ana başvurucusu olan Yunanistan dışında Türkiye, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan’ın yer aldığı ve Karadeniz Havzası bölgesinde kadınlara yeni ekonomik ve sosyal fırsatlar sağlayarak turizm yoluyla kadın girişimciliğini güçlendirmeyi, desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan AB hibeli bir projedir. 2021 Haziran –2023 Haziran arasında yürütülecek olan projenin genel amacı, kadın girişimciliğinin teşviki, yaşam boyu işbirliği, eğitim ve iş ağı oluşturmak için Karadeniz Havzası Bölgesi'nde bir sınır ötesi iş ağının oluşturulmasıdır.

WE TOUR projesi ile sadece katılımcı kuruluşlar arasında değil, temsil ettikleri ülkeler arasında da kadın girişimciliği alanında güçlü bir ortaklık oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi projenin ana hedefleri arasındadır. Bu bağlamda, 22-23 Kasım 2021 tarihlerinde Selanik’te tüm katılımcılar ile proje toplantısı gerçekleştirilmiştir.