UN Women ile Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik ve Yatırım (GRPI) Projesi

KAGİDER’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteği ile hayata geçirdiği “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik ve Yatırım (GRPI)” Projesi ile özel sektörün kadın girişimcilerden satın alma yapmaları ve kadın girişimcilere yatırım yapmaları için farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. GRPI Proje amaçları kapsamında özel sektörün kadın girişimciler ile ilişkisini ölçerken söz konusu odak çerçevesinde eğitim modülleri geliştirilecektir. Projenin 2021 yılı sonunda tamamlanmış olması planlanmaktadır.