Türkiye Kadın Girişimci Dernekleri Platformu

Türkiye’nin farklı bölge ve illerinde bulunan kadın girişimci ve iş yeri sahibi kadınların oluşturduğu derneklerin temsilcileri arasında sinerji ve ortak projeler oluşturmak, ortak bir yol haritası çizmek ve kamuoyu yaratacak girişimlerde bulunmak amacıyla KAGİDER 2012 yılında Antalya’da “Türkiye Kadın Girişimci Dernekleri Buluşması”nı düzenlemiştir. Buluşmaya katılan 34 kadın girişimci derneği temsilcisi tarafından kadınların iş yaşamında daha etkin ve güçlü konuma gelmesi için ortak bir web platformu kurulması kararı çıkmıştır.


Bu karar doğrultusunda Vodafone Türkiye’nin kurumsal desteği ile KAGİDER, Türkiye’nin Kadın Girişimci Dernekleri Platformu projesini hayata geçirmiştir. Türkiye’de varlığını sürdüren kadın girişimci derneklerini ve üyelerini ortak paydada buluşturması açısından bir ilk niteliğindeki platformun amacı; Türkiye’nin her noktasındaki girişimci kadınların birbirleriyle iletişime geçmesini ve birbirlerini, işlerini daha yakından tanımalarını sağlamaktır. Ayrıca bu platform sayesinde üçüncü şahıslar, kadın girişimcilerin şirket ve ürünlerini görerek onlara ulaşabilmektedirler.


Platforma kayıt olmak isteyen kadın girişimcilerin bir derneğin üyesi olmaları gerekiyor.www.kadingirisimcidernekleri.org web sitesi üzerinden Türkiye haritası üzerinden illerin üzerine gelmek suretiyle arama yapılabileceği gibi dernek bazlı, il bazlı, sektör bazlı veya firma bazlı aramalar da yapılabilmektedir. Aynı zamanda platforma üye olan dernekler, kendi etkinlikleri ile ilgili bilgileri platform üzerinden duyurma imkanını bulmaktadır.

Galeri