Turizmde Kadın İstihdamı (2014 – 2015)

Turizmde Kadın İstihdamı Projesi, Türkiye’de turizm sektöründe kadın istihdamını artırmak için lise mezunu kadınlara eğitimler verilmesine, önceden belirlenen illerde kadınların güçlendirilerek iş hayatına kazandırılmasına, ilgili paydaşlar arasında iletişim ağının kurulmasına olanak sağlamaktadır.


Proje kapsamında Muğla, İstanbul ve İzmir’de odak grup toplantıları yapılarak sektörün ve kadınların ihtiyaçları belirlenmiştir. Odak grup toplantılarını takiben İstanbul’da 20 kadına 2 günlük mesleki eğitimler verilmiştir. Ardından turizm sektöründe faaliyet gösteren KAGİDER üyeleri ile eğitim alan kadınlar bir araya getirilerek sohbet toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Galeri