Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik ve Yatırım (GRPI) Projes

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tedarik ve Yatırım (GRPI) Projesi

Başlangıç Tarih ive Süresi:2020-2022

Amaç: KAGiDER’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) desteğiyle hayata geçirdiği GRPI Projesi ile özel sektörün kadın girişimcilerden satın alma ve kadın girişimcilere yatırım yapmaları için farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında, özel sektörün kadın girişimcilerle ilişkisini ölçmek için odaklı eğitim modülleri geliştirilerek, kadın girişimcilere yönelik satın alma ve yatırım fırsatlarının arttırılması hedeflenmiştir.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği(KAGiDER), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UNWomen)

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5, AMAÇ 8, AMAÇ 10, AMAÇ 17