Teknolojinin Kadın Liderleri Ödüleri

Teknolojinin Kadın Liderleri Ödüleri

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2015-2018

Proje Amacı: Teknolojinin Kadın Liderleri projesi, teknoloji alanında kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı ve onların başarılarını dünya geneline duyurmayı hedeflemiştir. Aynı zamanda, Türkiye'de kadınların teknoloji sektöründeki rolünü güçlendirmek ve kadın girişimciliğini desteklemek için bir platform oluşturulması amaçlanmıştır.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Microsoft Türkiye, Aydın Doğan Vakfı

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5AMAÇ 8AMAÇ 9, AMAÇ 10, AMAÇ 17