Soma’lı Kadınlar Yarınları Aydınlatıyor

Soma’lı Kadınlar Yarınları Aydınlatıyor

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2016- 2017

Proje Amacı: "Somalı Kadınlar Yarınları Aydınlatıyor" projesi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı - Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile istihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında yürütülmüştür. Proje ile Soma'da yaşanan maden kazası sonucunda dezavantajlı hale gelen kadınların mesleki ve sosyal güçlenme eğitimleri aracılığıyla bir mesleki beceri edinerek toplumsal entegrasyonlarının ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına katkıda bulunmak hedeflenmiştir.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, T.C. Soma Belediyesi

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma AmaçlarıAMAÇ 4,AMAÇ 5,AMAÇ 8,AMAÇ 9,AMAÇ 10,AMAÇ 17