Siyasi Kriterler Hibe Programı Yönetimde Kadın Projesi (Ekim 2014 – Ocak 2016)

T.C. AB Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programının hedefi; faydalanıcılara mevzuat ve uygulama bağlamında Avrupa Birliği’nin siyasi konularla ilgili politikalarını tanımalarını sağlama ve üye ülkelerle Türkiye’deki siyasi konularla ilgili sivil toplum aktörlerinin arasındaki bağlantılarının güçlendirilmesi yoluyla katılım öncesi süreç için hazırlık fırsatı vermektir.


Bu doğrultuda proje kapsamında bir araştırma yapıldı, 30 – 50 yaş arası özel sektör çalışanlarına 5 günlük eğitimlerin verildi ve araştırma sonuçları bu eğitimde sunuldu. Özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumlarının bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.


Ekim 2014 tarihinde başlayan proje Ocak 2016 tarihine kadar devam etmiştir. Projenin ana ortağı; Institute for the Study of Innovation and Changes in Production Processes and Labor’dır (Sindnova), eş başvurucusu da Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)’dir.

Galeri