KAGİDER Mentorluk Platformu

KAGİDER Mentorluk Platformu

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2016-2020

Proje Amacı:Kamp-KAGİDER Mentorluk Platformu" projesi ile iş hayatında olan 25-29 yaş aralığındaki kadınların, şirketlerin üst düzey yöneticilerinden mentorluk alarak profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlanmıştır. Proje kapsamında, mentorlar kendi deneyimlerini, uzmanlıklarını ve düşüncelerini danışanlarıyla paylaşmış, danışanlar ise mentorluk sürecinden farklı içgörüler edinmişlerdir.

Proje paydaşları:Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma AmaçlarıAMAÇ 5,AMAÇ 8,AMAÇ 10,AMAÇ 17
Galeri