KAGİDER Green2Green Forumu

KAGiDER Green2Green Forumu'nda ,konunun uzmanları, gençler, girişimciler ve finans konusunda ilgili olan herkes bir araya gelmektedir. Forum, iş dünyasına yeşil bir bakış açısı getirmeyi ve gençlere, girişimcilere ve finans alanında ilgilenenlere ilham vermeyi amaçlamaktadır.

Proje paydaşları: ·Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)


Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 8, AMAÇ 9, AMAÇ 10, AMAÇ 12, AMAÇ 13AMAÇ 17