KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü

Başlangıç Tarihi ve Süresi:2016- Devam Ediyor

Proje Amacı: KAGiDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ödüle başvuran kurumun uygulamış olduğu politika, uygulamalar ve taahhütleri değerlendirmektedir. Bu değerlendirme sonucunda, kurumun bu ilkeleri ne derece benimsediği ve uyguladığı ortaya konularak ödüle hak kazanıp kazanmadığı belirlenmektedir.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Türkiye Halkla ilişkiler Derneği (TÜHiD)

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5,AMAÇ 8,AMAÇ 10AMAÇ 17


Galeri