Kadın Liderlik Platformu (KLP)

UPS Türkiye, KAGİDER ve Turkishwin işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçirilen Kadın Liderlik Platformu, özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık ya ratmayı hedeflemektedir.


Her yıl dört kez düzenlenen toplantılarla Kadın Liderlik Platformu, özel sektördeki başarılı kadın yönetici örneklerinin paylaşılmasını ve bu konudaki fikir önderlerinin karşılıklı görüş alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir mecra yaratmaktadır. Kadın Liderlik Platformu toplantılarına kurumların insan kaynakları, kurumsal iletişim departmanları ve üst düzey yöneticileri bir araya gelmektedir.


Web Sitesi:www.kadinliderlikplatformu.org

Galeri