Kadın İhracatçılar URGE’si

Kadın İhracatçılar URGE’si

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2019- 2023

Proje Amacı: T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ihracatı geliştirmek amacıyla desteklediği proje KAGiDER tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında tekstil, hazır giyim, ayakkabı-çanta ve yan sektörlerde faaliyet gösteren 11 katılımcı firmaya ihracata yönelik yetkinlik kazandırmak, sistematik dış ticaret ve pazar araştırması yapma becerisi kazandırmak ve mevcut becerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje paydaşları:Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Yunanistan, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Türkiye, Avusturya’daki dernekler.

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5, , AMAÇ 8, AMAÇ 9,AMAÇ 10, , AMAÇ 12, AMAÇ 17