Kadın İhracatçı Programı Projesi

Kadın İhracatçı Programı

Başlangıç Tarihi ve Süresi:2020-2022

Amaç: UPS, KAGiDER ve KEDV iş birliğiyle yürütülen Kadın ihracatçı Programı (KiP), girişimci kadınların işlerini uluslararası arenada başarılı bir şekilde tanıtmalarını ve dünyaya açmalarını teşvik etmek için tasarlanmış bir eğitim programıdır. Programda, kadın girişimcilere sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan konularda eğitimler sunularak, Türkiye'de farklı şehirlerde ve yurtdışında pazara erişim, e-ihracat, geleneksel ihracat, lojistik süreç yönetimi gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmıştır.

Proje paydaşları:Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), UPS Türkiye, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı(KEDV)

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5,AMAÇ 8,AMAÇ 10,AMAÇ 17