Kadın için Taşıyoruz Projesi

Kadın İçin Taşıyoruz Projesi

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2021-2022

Amaç: KAGiDER ve DFDS Akdeniz iş Birimi'nin ortaklığında gerçekleştirilen "Kadın için Taşıyoruz" projesi ile Türkiye'de şirketi bulunan kadın girişimcilerin ihracatının desteklenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında Türkiye'deki kadın girişimcilerin ihracat yapmalarını teşvik etmek ve desteklemek, kadın girişimcilerin ürünlerini Avrupa pazarına taşımak suretiyle uluslararası pazarlara erişimlerini artırmak, kadın girişimcilerin iş dünyasında güçlenmelerini sağlamak ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklemek hedeflenmiştir.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), DFDS Akdeniz İş Birimi

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5, ,AMAÇ 10, AMAÇ 17

Galeri