Kadın Girişimciliği – Güneydoğu Avrupa için İş Yaratma Mekanizması (2012 – 2015)

KAGİDER’in sıfatıyla ortağı olduğu Güneydoğu Avrupa Kadın Girişimcilik Projesi “Women’s Entrepreneurship – A Job Creation Engine for South East Europe”, Swedish International Development Cooperation Agency tarafından fonlanan üç yıllık geniş kapsamlı bir projedir. Proje, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye bölgesinde kadın girişimciliğini geliştirmek için bir politikalar bütünü oluşturulmasına, bölgede kadın girişimcilik ağlarının ve iletişim kanallarının güçlenmesine, ilgili paydaşlar arasında olumlu etkileşimi artıracak sistemli bir diyalog sağlanmasına hizmet etmiştir.


Proje, İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı (SIDA) tarafından fonlanmıştır. Projeyi uygulayan iki örgüt SEECEL ve GTF, Bölgesel İşbirliği Konseyi (RCC) ile yakın temas halinde süreci yürütmüştür.


Projenin amacı Güneydoğu Avrupa Bölgesi’nde kadın girişimciliği alanına yönelik farkındalığı artırmak, ulusal kadın girişimcilik platformlarının kurulmasını sağlamak, kadın girişimci dernekleri ve ağlarının kapasitelerini geliştirmek, bu süreçte de Avrupa Ufak İşletmeler Sözleşmesi’ne paralel bir politika diyalogu geliştirilmesine destek vermektir.


KAGİDER, projenin Türkiye’deki tek paydaş örgütüdür ve girişimcilik alanındaki uzmanlığı ile toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını projeye sunmaktan sorumlu olmuştur.

Galeri