Kadın Fonu (2004 - 2008)

Kuruluşu

Kadın Fonu, KAGİDER tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin önde gelen kadın kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve aktivistlerin katıldığı Arama Konferansı'nda, Kadın Fonu'nun destekleyeceği alanlar, öncelikleri ve işleyiş ilkeleri tartışılmış; konferanstan çıkan öneriler doğrultusunda Mayıs 2004’te bağımsız bir Danışma Kurulu ve İcra Komitesi oluşturulmuş ve KAGİDER Yönetim Kurulu tarafından fonla ilgili kararların yetkileri Kadın Fonu İcra Komitesi'ne devredilmiştir.

Kadın Fonu'nun misyonu, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve topluluklardan kaynak yaratmak, bu kaynakları Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşılması ve kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal olarak güçlenmeleri için faaliyet gösteren kadın sivil toplum kuruluşlarına ulaştırmak olarak belirlenmiştir. Kaynak sahipleri için kaynaklarını doğru projelere yönlendirebilmeleri için şeffaflığına, uzmanlığına ve tarafsızlığına güvenebilecekleri bir kanal; kadın sivil toplum kuruluşları için ise kolaylıkla başvuru yapıp projelerine finansman sağlayabilecekleri bir kaynak olarak, Türkiye'nin proje bazında fon sağlayan ilk kuruluşu olup, KAGİDER'in girişimciliğine ve öncülüğüne bir örnektir.Kadın Fonu aktardığı kaynaklar ile:

• parlamentonun % 4.4'ünü oluşturan kadın milletvekillerinin sayısını artırmayı,
• işverenlerin % 6.18'ini oluşturan kadın işverenlerin sayını artırmayı,
• yasalarda toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı maddeleri gidermeyi,
• var olan yasaların/hakların/kaynakların geniş kadın kitlelerine ulaştırılabilmesi sağlamayı,
• iş yaşamına katılanların %26'sını oluşturan çalışan kadınların sayısını artırmayı,
• "namus" ve aile içi şiddet yüzünden hayatı tehlikeye giren genç kızlar ve kadınlar için güvenli mekanlar oluşturmayı,
• kadınların yerel yönetimlerdeki temsil oranını %1'in üstüne çıkarmayı,
• kadınların kendi hayatlarıyla ilgili kararları kendilerinin alabilmeleri için olanaklar yaratmayı,
• kadınların 5'te birini oluşturan okuma yazma bilmeyen kadınların sayısını azaltmayı,
• kadınlar ve kadın STK'ları arasında dayanışma ağları oluşturarak, ortak politika üretme zemini yaratılmasını hedeflemiş ve 2008 yılına kadar KAGİDER ve üyeleri, kurum ve şahıs bağışları, kampanyalar ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlar ile bu hedefler doğrultusunda her yıl Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları'na proje çağrısında bulunarak, gelen projeleri Danışma Kurulu üyelerinin değerlendirme tablosunda belirtilen sistemle puanlandırmasından sonra İcra Komitesi kararı ile seçerek desteklemiş ve projelerin amacına ulaşması takip ve değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir. Misyonunu gerçekleştiren Kadın Fonu'nun faaliyetleri 2008 yılından itibaren durdurulmuştur.

Galeri