Kadın Dostu Belediyeler

Kadın Dostu Belediyeler

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2019

Proje Amacı: KAGiDER tarafından hazırlanan "KADIN DOSTU BELEDiYELER" Projesi ile Türkiye genelinde belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği prensibinin yerleştirilmesini amaçlamıştır. Proje kapsamında, belediyelerin etkinlik alanına giren kadın çalışanlar, kadın tedarikçiler ve kadın vatandaşların hak ve hizmetlerinin iyileştirilmesi için yerel yönetimlerle iş birliği yapılması hedeflenmiştir.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Yunanistan, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Türkiye, Avusturya’daki dernekler.

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5AMAÇ 8,AMAÇ 10,AMAÇ 11,AMAÇ 16, AMAÇ 17