İyi İşler

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Boyner Grup ve Bank of America Merrill Lynch işbirliğiyle girişimci kadınlara destek veren “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı” 2018 yılı için Nisan – Haziran döneminde hayata geçirildi. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından dünyaya örnek gösterilen proje kapsamında, işletme sahibi kadın girişimcilere bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme desteği verilmektedir. Her yıl programa 24 kadın girişimci dahil olmaktadır.


Amacımız tekstil (ev tekstili dahil), hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar iş kollarında üretim yapan, bu iş kollarında üretim organizasyonunu yöneten, kendi markası ile bu iş kollarında faaliyette bulunan kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini arttırmalarını desteklemek. Kadın girişimcilerin, uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamayı, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin arttırılması hedeflenmiştir. Program kapsamında katılımcılara 8 hafta boyunca stok yönetiminden, kaliteye, markalaşmadan, finansman kaynaklarına, teşviklerden, dış ticaret ve sözleşme hukukuna kadar bir işletmenin sahip olması gereken teknik, yasal ve hukuki tüm bilgileri içeren 25 farklı konuda eğitim verilmiştir. Eğitim programı sonunda katılımcıların ürünlerini pazarlamak istedikleri ulusal ve uluslararası alıcılarla toplu ve/veya birebir buluşma, toplu fuarlara katılım ve talebe yönelik mentorluk desteği de sağlanmıştır.


2019 yılında ise İyi İşler program katılımcılarının dahil olduğu ‘’Morhipo İyi İşler Dükkanı’’ hayata geçirilmiştir.

Galeri