İşimi Kuruyorum Eğitimleri

KAGİDER, girişimci kadınlar için eğitimler, mentorluk ve danışmanlık destekleri sağlamak amacıyla 2008 yılında 'İşimi Kuruyorum' adlı tescilli eğitimini oluşturmuştur. Bu eğitim, iş fikri olan girişimci adaylarına girişimcilik yolunda aydınlatıcı olmak ve pratik bilgiler sunmak amacıyla tasarlanmıştır. Kadın girişimci adaylarına ve kadın girişimcilere iş planı oluşturma, mali mevzuat, fikri mülki haklar, hukuk, pazarlama-satış, teknoloji ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda eğitimler verilerek, kadın girişimciler iş hayatında başarılı olmaları için desteklenmektedir.

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5, AMAÇ 8, AMAÇ 10

Galeri