İş Arama Çemberleri

İş Arama Çemberleri 

Proje Amacı: 6 Şubat depremlerinden etkilenen genç kadınların iş arama süreçlerine ve kariyer yolculuklarına destek vermek üzere Askıda Ne Var, KAGiDER, PERYÖN ve TurkishWIN ağlarının iş birliğiyle hayata geçirilmiş bir programdır. 8 haftalık online destek programına dahil olan katılımcılar, oluşturulan 5 kişilik gruplarla gönüllü destekçiler/kolaylaştırıcılar eşliğinde deneyim paylaşımı, iş aramaları için kolaylaştırıcılık, genç kadınların öz geçmişlerine geri bildirim verme gibi konuları içeren çevrimiçi buluşmalar gerçekleştirmiştir

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği(KAGİDER), Askıda Ne Var, PERYÖN ve TurkishWIN


Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5, AMAÇ 8, AMAÇ 10, AMAÇ 17

Galeri