IamRemarkable

IamRemarkable

Başlangıç Tarihi ve Süresi:2019-2023

Proje Amacı: I am Remarkable Atölyeleri", katılımcıların kişisel başarı hikayelerini anlatmalarını desteklemek ve geliştirmek, kişilerin kendi başarılarından bahsettikleri zaman oluşan önyargıları sorgulamayı amaçlayan, Google inisiyatifi olan atölye çalışmalarını içermektedir. KAGiDER kolaylaştırıcılığında Türkiye'de düzenlenen atölyelerde, katılımcılara toplumsal algılar ve sosyal kalıplar üzerine düşünme becerisi kazandırma ve bu algıları nasıl yönetebilecekleri konusunda bilgi sağlanması amaçlanmıştır..


Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Google Türkiye

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5, AMAÇ 8, ,AMAÇ 10 , AMAÇ 17

Galeri