Haklarımı Öğreniyorum Projesi

Haklarımı Öğreniyorum Projesi, Türkiye’deki AB algısını pozitife çevirmeye katkıda bulunmak ve Türkiye’de AB üyeliği sürecine dair bilinç ve kamuoyu desteğini arttırmayı hedeflemiştir. Projenin temel amacı, kadın hakları konusundaki kazanımlara dikkat çekmek, farkındalık arttırmak ve Türkiye’de doğru bir AB iletişimi oluşturarak AB üyeliği sürecine dair bilinç ve kamuoyu desteğini arttırmaktır. 

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Konrad Adenauer Vakfı

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5, AMAÇ 10, AMAÇ 16, AMAÇ 17

Galeri