GKL Bizbize Sohbetleri

GKL Bizbize Sohbetleri

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2020-2021

Proje Amacı:GKL Bizbize Sohbetleri", Geleceğin Kadın Liderleri (GKL) projesinin 10. yılına özel olarak planlanan dijital etkinlik serilerini içermektedir. Bu seriler kapsamında, GKL mezunlarının sesini yansıtarak çeşitli konuları ele alan 10 dijital etkinlik düzenlenmiştir. Seriler, Genç KAGiDER YouTube kanalında GKL mezunlarının sürekli erişebileceği bir dijital kitaplık olarak sunulmuştur.

Proje paydaşları:KAGİDER

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:AMAÇ 5, AMAÇ 8AMAÇ 10,

Galeri