Girişimcilikte Ustalık Eğitimleri Projesi

Girişimcilikte Ustalık Eğitimleri

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2020-2022

Amaç: Projenin amacı, kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri ve geliştirmeleri için gerekli bilgi, beceri ve ustalığı kazanmalarını sağlamaktır. Eğitimler aracılığıyla katılımcılara ticaret hukuku, iş hukuku, finansal okuryazarlık gibi konularda bilgi aktararak, işlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine destek olmayı amaçlanmıştır. “Girişimcilikte Ustalık" eğitimleri ile sektör ayırt etmeksizin 2 yıl ve üzerinde girişimi olan ve şirketlerini büyütmek ve geliştirmek isteyen kadın girişimcilere destek vermek hedeflenmiştir.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği(KAGiDER), EBRD

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4AMAÇ 5, AMAÇ 8A,AMAÇ 10, AMAÇ 17