Gençlere Sözümüz Var: KAGİDER ve Nestle Akademi Projesi

Gençlere Sözümüz Var: KAGİDER ve Nestle Akademi

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2020-2022

Amaç: Program ile genç kadınların iş dünyasına entegre edilmesi ve kariyerlerinde ilerlemeleri konusunda desteklemek hedeflenmiştir. Nestlé Türkiye ve KAGiDER iş birliği ile gerçekleştirilen programda, Nestlé Türkiye'nin yönetim kurulu üyeleri mentorluk rolünü üstlenmiştir. KAGiDER’den eğitim alan genç kadınlar ise mentee olarak projede yer almıştır. Program ile 30 yaş altı genç kadınların kendilerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak kariyerlerinde ilerlemelerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.


Proje paydaşları:Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), NestléTürkiye

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5, AMAÇ 8, AMAÇ 10, , AMAÇ 17