Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi (Aralık 2012 – Ocak 2016)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Intel Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliği ile kadınların farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla “Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar” projesi 2012 yılı sonunda hayata geçti.

Proje kapsamında gerçekleştirilen “Fikir Kampları” 18 – 30 yaş arası gençler katılmıştır. İki günlük kamplarda gençlerin bir araya gelerek öncellikle kaynaklara erişimin sınırlı olduğu kesimlerdeki kadınların konumlarının güçlendirilmesi; iş dünyası, eğitim, sağlık, çevre, karar alma mekanizmaları gibi farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yönelik farkındalık ve fırsat yaratmayı amaçlayan teknoloji destekli çözüm önerileri ve/veya sosyal girişimcilik projeleri üretmeleri hedeflenmiştir.

Proje dört aşamadan oluşmuştur:

1. Fikrin Oluşturulması: Kullanıcı durumunu keşfetmek ve problem alanlarını saptamak (Vaka analizleri)

2. Fikrin Onaylanması: 2 günlük Fikir Kampı ile fikirlerin doğrulanması

3. Fikrin Geliştirilmesi: Fikir Kampı sonrasında ortaya çıkan iş fikirlerinin ve planlarının geliştirilmesi için devam eğitimlerinin alınması, modelleme ve gruplara mentorlük yapılması

4. Fikrin Test Edilmesi: Kullanıcı grubunda çözümün uygulanması ve etkinin gösterilmesi