Geleceğe Yatırım Yapın Ekonomik Büyümeyi Yürüten Kadınlar (2011-2013)

KAGİDER’in Türkiye’deki ana ortağı olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri Dış İşleri Bakanlığı tarafından 2011 yılı başında hayata geçirilen Geleceğe Yatırım Yapın projesi kadın işletme sahiplerine bölgesel girişimcilik eğitimi ile Güney ve Doğu Avrupa ile Avrasya’daki kadınların ekonomik durumlarını iyileştirecek, aralarında ticari işbirliğini artıracak üç yıllık bir programdır.


Geleceğe Yatırım Yapın projesi, kadın işletme sahiplerine verilen bölgesel girişimcilik eğitimi ile Güney ve Doğu Avrupa ile Avrasya'daki kadınların ekonomik durumlarını iyileştirecek üç yıllık bir program başlatmaktır. Öncelikli olarak amaç; AB üyesi olmayan ülkelerde bölgesel eğitimler gerçekleştirirken, aynı zamanda kadınlar arasında işbirliğini de artırmaktır.


2011 yılında İstanbul’da Ermenistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye’den yaklaşık 125 işletme sahibi kadının ağırlandığı konferansı takiben Azerbaycan, Kıbrıs ve Türkiye’den katılımcılara verilen eğitim ve seminer destekleri sürdürülmüştür.

Galeri