G-FEB Projesi

G-FEB Projesi

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2023-2025 

projesi, Balkan bölgesinde Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET)sistemini iyileştirmeyi amaçlayan yenilikçi, pazara özgü eğitim çözümleri oluşturarak ömür boyu öğrenme fırsatları sunacak ve kadın girişimciler arasında yeşil ve sürdürülebilirlik becerilerinin gelişimini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Proje, Balkan bölgesi ve Türkiye'deki düşük kaliteli mesleki eğitim ve öğretim, özellikle kadınlar ve savunmasız gruplar arasındaki yüksek işsizlik oranları, beceri uyumsuzluğu, yeşil girişim eksikliği gibi zorluklara çözüm sunmaktadır.


Proje paydaşları:Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Yunanistan, Arnavutluk, Bosna- Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Türkiye, Avusturya’daki dernekler.

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4AMAÇ 5, AMAÇ 6,AMAÇ 7, AMAÇ 8, AMAÇ 9,AMAÇ 10, AMAÇ 11, AMAÇ 12, AMAÇ 13, AMAÇ 17