Fırsat Eşitliği Sertifikası

Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası, kadın istihdamını teşviketmek ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur


Proje paydaşları: ·Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)


Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 5, AMAÇ 8, AMAÇ 10AMAÇ 16AMAÇ 17