Fırsat Eşitliği Modeli (FEM)

Kadın istihdamını teşvik etmek için KAGİDER önderliğinde, Dünya Bankası teknik desteği, PricewaterhouseCoopers ve EY işbirliği ile yeni bir sertifika programı geliştirilmiştir. Bağımsız bir değerlendirme sürecinden geçtikten sonra Fırsat Eşitliği Sertifikasına hak kazanan kurumlar, yapıları, eylemleri ve istihdam olguları ile toplumsal cinsiyet eşitliğine ve istihdamda kadın güçlenmesine duyarlı olduklarını ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde tescil ettirmiş olmaktadır. Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Forumu’nun danışmanlık desteği sunduğu program kapsamında pilot çalışma Temmuz 2011’da başlamış ve 12 özel sektör şirketi uygulamaya dahil olmuş, ilk sertifika töreni bir yıl sonra 2012 Eylül ayında gerçekleşmiştir.


FEM kapsamında bugün itibariyle bağımsız değerlendirme partnerleri Pricewaterhouse Coopers, EY, Deloitte, ve KPMG Türkiye’dir.


FEM’in amacı; işe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamak ve iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımlara son vermektir. FEM’in hedefleri: (a) İş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek üzere özel sektöre destek olmak; (b) İstihdam ve kazançlarda eşitliği destekleyerek Türkiye iş gücünde kadının üretkenliğini artırmak; (c) İş dünyasında fırsat eşitliği prosedürlerini teşvik etmektir.


1. Yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdü

2. İşe alım ve seçmede fırsat eşitliği

3. Eğitim fırsatlarına erişimde eşitlik

4. Performans değerlendirme ve terfide fırsat eşitliği

5. Kariyer destek uygulamaları

6. Geribildirim ve şikayetlerin izlenmesi

7. İletişim ve kurumsal reklamlar


KAGİDER’i bir sertifikasyon enstitüsüne dönüştüren program devam etmektedir.Galeri