Erken Aşama Yatırımcı Güçlendirme Programı

Erken Aşama Yatırımcı Güçlendirme Programı

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2017-2018

Program Amacı: ESIL Programı ile Avrupa'daki erken aşama yatırımcı ekosistemini güçlendirmek ve geliştirmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, melek yatırım pazarını iyileştirme, sınır ötesi yatırım fırsatlarını teşvik etme, yeni iş birlikleri kurma ve yerel ekosistemler için özel eğitim programları oluşturma gibi hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütülmüştür. Projede, Avrupa genelinde iş melekleri ve yatırımcılar arasında iş birliğini arttırmak ve yatırım ortamını geliştirmek amaçlanmıştır.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), META Group, iş Melekleri Avrupa (Avrupa iş Melekleri Birliği), Avrupa iş Dünyası Yenilik Merkezleri Ağı- EBN, Avrupa Crowdfunding Ağı, Go Beyond, LINC iskoçya ve Bifürce

Projenin Kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 8, AMAÇ 10, AMAÇ 17Galeri