Dijital Ortağım Projesi

Dijital Ortağım Projesi

BaşlangıçTarihi ve Süresi: 2021-2022

KAGiDER ve EBRD işbirliğiyle gerçekleştirilen "Dijital Ortağım" projesi ile kadın girişimcilerin dijital dönüşüm sürecinde güçlenmelerine destek olmak amaçlanmıştır. Projede, kadın girişimcilerin dijital çağın gereksinimlerine uyum sağlamaları ve büyüme potansiyellerini maksimize etmeleri için dijital olgunluk seviyelerini ölçmelerine olanak sağlayan "Dijital Barometre" sistemi, dijital araçları etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulmuştur.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği(KAGiDER), EBRD

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5,  AMAÇ 8, AMAÇ 9, AMAÇ 10, AMAÇ 17