DigiGirlz Day

DigiGirlz Day

Başlangıç Tarihi ve Süresi: 2015-2016

Proje Amacı: KAGiDER ve Microsoft Türkiye iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, lise ve üniversite düzeyindeki genç kadınlara bilişim ve teknoloji alanındaki kariyer fırsatları hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinlik süresince, öğrenciler Microsoft çalışanları ve yöneticileri ile etkileşim halinde olarak Microsoft'ta kariyer süreçlerine dair bilgi edinirken, aynı zamanda teknoloji sektöründe rol model olan KAGiDER üyesi başarılı iş kadınları ile tanışma ve onların deneyimlerinden faydalanma fırsatı bulmuşlardır.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Türkiye Halkla ilişkiler Derneği (TÜHiD)

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4,AMAÇ 5,AMAÇ 8,AMAÇ 9,AMAÇ 10,AMAÇ 17