Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi

Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi

Başlangıç Tarihi:2018

Proje Amacı:B-fit'in JPMorgan Chase Vakfı desteğiyle hayata geçirdiği "Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi Projesi"nde KAGiDER, destekçi ve çözüm ortağı olarak yer almıştır. Proje, iş hayatında aktif olmayı isteyen ancak yolunu bulmakta zorluk yaşayan kadınlardan ilham alınarak geliştirilmiştir. 2017 yılında başlayan projede, katılımcıların bir yılın sonunda girişimci veya çalışan olarak istihdama katılmasını, aynı zamanda gönüllü olarak sivil toplum kuruluşları ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları amaçlanmıştır.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), B-Fit, JPMorgan Chase Vakfı

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma AmaçlarıAMAÇ 4,AMAÇ 5,AMAÇ 8,AMAÇ 10,AMAÇ 17