Balkan Koalisyonu-1 Projesi

Balkan Koalisyonu-1 Projesi

Başlangıç Tarihi: 2020-2022

Amaç: Erasmus+ desteğiyle sürdürülen "Balkan Koalisyonu II -Balkanlarda Kadın Girişimciliğini Desteklemek için Sosyal Girişimcilik Desteği (B-WCo II)" projesi ile özellikle sosyal girişimcilik aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekilmesi ve kadınların güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Covid-19 tedbirleri kapsamında sanal ortamda gerçekleştirilen proje lansmanının ardından; projede, sosyal girişimcilik ve kadın girişimciliği konularına odaklanılmış, toplumda eksik olan bilgi ve beceri açığını kapatmak, iyi uygulamaları öne çıkarmak ve finansman fırsatları geliştirerek kadın girişimcilerin sosyal etkilerini arttırmak amaçlanmıştır.

Proje paydaşları: Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGiDER), Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna-Hersek‘te bulunan kadın girişimci dernekleri.

Projenin kapsadığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: AMAÇ 4, AMAÇ 5, AMAÇ 8, A,AMAÇ 10, AMAÇ 17