Balkan Kadın Koalisyonu (2012 – 2014)

“İş Yaşamı ve Ekonomi Alanında Profesyonel Gelişim ve Eğitim için Balkan Kadın Koalisyonu” projesini Yunanistan, Romanya, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Arnavutluk ve Bulgaristan’dan kadın STK’larının hayata geçirdiği projenin Türkiye paydaşı KAGİDER’dir. Projenin amacı partner kurumlar arasında çeşitli eğitim, seminer, çalıştay faaliyetleri ile söz konusu ülkelerde kadının ekonomik güçlenmesine katkı sunmak ve örgütler arasında Balkan Bölgesi kapsamında işbirliklerini dolayısıyla kadın girişimciliğini artırmaktır. Projenin bu yönü ile sürdürülebilir ve yaşayan bir Balkan Kadın Koalisyonu oluşumuna araç olması beklenmektedir.


2012 yılında lansmanı Yunanistan’da gerçekleştirilen proje çerçevesinde her paydaş ülkede farklı alanlarda kadının ekonomik güçlenmesi ile ilişkili etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinlikler aracılığı ile hem Balkan Kadın Koalisyonu’nun düzenli bir şekilde bir araya gelmesi sağlanmış hem de farklı ülkelerde kadının ekonomiye katılımına yönelik bilgi ve iyi uygulamalar paylaşımı desteklenmiştir.

Galeri