Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı (2011 – 2013)

Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı projesi Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından 2011 - 2013 yılları arasında uygulanmıştır.


Proje, Avrupa Komisyonu İşletmeler Genel Müdürlüğü nezdinde duyurulan ve 2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen “Female Entrepreneurship Ambassadors - ENFEA” projesinin devamı ve onun tamamlayıcısı olan bir projedir.


Mentor Ağı projesi, Türkiye’de KAGİDER liderliğinde, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve ANGİKAD- Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği işbirliğinde Avrupa Komisyonu hibesi ile hayata geçirilmiştir. Mentor Ağı Projesi ile Avrupa'daki kadın girişimciler için ulusal bir mentor ağı oluşturmak hedeflenmiştir.


Proje ile yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların zorlu ilk yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizma oluşturmak amaçlanmıştır. Proje kapsamında Türkiye genelinde 20 gönüllü mentor tarafından 26 mentee’ye destek verilmiştir.


Projemiz 2012 yılında T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AB destekli İnovasyon projeleri arasından başarı hikayeleri arasına seçilmiştir.


https://www.youtube.com/watch?v=dzHIep0S2Po&list=PLiB6DYhZJOLUyvwejtupeTi4OUWUA5MFY&t=1s


Galeri