Kars'taki Kızlar İlerliyor (2010 - 2011)

Kars’taki Kızlar İlerliyor projesi, KAGİDER- Türkiye Kadın Girişimciler Derneği koordinatörlüğünde, KAMER - Kars Kadın Merkezi, Kafkas Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ortaklığında ve Habitat için Gençlik Derneği, TAPV - Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı desteği ile gerçekleştirilecek, 1 yıl süreli bir proje olacaktır.


Proje, IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Arttırılması Hibe Programı altında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilmiştir.


Projenin temel hedefi; Kars’taki ortaöğretimde okuyan kız öğrencilerin okulda kalmalarına ve iş piyasasında yer edinmelerine katkı sağlamaktır. Projenin özel hedefleri ise; Kars’ta ortaöğretimde okuyan kız öğrencilerin okulda kalma ve meslek hayatına geçişle ile ilgili motivasyonlarını, mesleki becerileri ve yetkinliklerini artırmak; Kars’ta ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik ve rehberlik konusundaki niteliklerinin ve vizyonlarının geliştirilmesi ile eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmak; Toplumda cinsiyet farkındalığını artırarak kız öğrencilerin eğitiminde cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine katkıda bulunmaktır.


Projenin hedef kitlesi öncelikle Kars Merkez Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Kars Merkez Yadigar Mehmet Binal Kız Öğrenci Yurdu ve Kars Sarıkamış Milliyet Gazetesi Kız Öğrenci Yurdu’nda bulunan yaklaşık 350 kız öğrencidir. Bu yurtların özelliği, Milliyet Gazetesi’nin “Baba Beni Okula Gönder”Kampanyasısayesinde köylerinde okul bulunmadığı, okul bulunan en yakın yerleşkede ise yurt olmadığı için okula devam edemeyen kızların okula devamını sağlamak üzere kurulmuş olmalarıdır. Diğer hedef kitleler ise, bu yurtlarda çalışan belletmen öğretmenler ve yurtların bağlı olduğu okullarda görev yapan öğretmenler ile okul ve yurt idarecileri ile kız öğrencilerin aileleri ve çevreleri ile eğitim sektörü, iş dünyası, yerel otoritelerden oluşan yerel paydaşlardır.


Proje kapsamında ilk hedef grup olarak; kız öğrencilerin mesleki beceri edinmedeki sorunlarına, ailelerin yeterli derecede teşvik etmemeleri, toplumun bu konudaki olumsuz tavırları ve bu konuda kızların isteksiz olmalarına odaklanılmıştır. Projede Habitat için Gençlik Derneği tarafından sağlanacak bilgisayar becerisi ve TAPV tarafından katkı sağlanacak sağlık meslek becerileri eğitimleri ile yurtlardaki kızların mesleki beceri kazanmaları ve öğretmenlerin daha bilinçli olarak rehberlik etmeleri ve bu kızların, kendilerine rol model olabilecek kızlarla buluşturulması ve düzenlenecek motivasyon toplantıları ile de, kızların öğrenimlerini tamamlayıp iş dünyasına atılmak konusunda daha özgüvenli, ve motive olmalarına katkı sağlanmıştır. İkinci hedef grup olarak; Kars’taki yurtların bağlı olduğu okullardaki öğretmenler ile yurtlardaki belletmen öğretmenler ve idarecilere Kafkas Üniversitesi tarafından verilecek öğretmen eğitimleri ve Sabancı Üniversitesi tarafından verilecek toplumda cinsiyet eşitliği konusunda “Mor Sertifika” eğitimleri ile vizyonu gelişmiş, mesleki açıdan yetkin, bilinçli ve öğrencilere rehberlik edebilecek nitelikte öğretmenler yetiştirilmesine ve eğitim kalitesinin de iyileştirilmesine katkı sağlanmıştır. Üçüncü hedef grup olarak; kız çocuklarının ailelerinin, toplumun ve yerel paydaşların kız çocuklarının eğitim ve kariyer yaşamlarına ilişkin cinsiyet ayrımcılığı yapmaları ve bu konudaki olumsuz tavırlarına odaklanılmıştır. Bu doğrultuda, KAMER tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine seminer düzenlenerek yurtta kalan kızların aileleri başta olmak üzere, sosyal çevreleri, Kars’taki yerel halkın ve eğitim sektöründeki ve iş piyasasındaki yerel paydaşların, yerel otoritelerin toplumsa cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunulmuştur. İş piyasasındaki kurumlar da, kendi bölgelerinde özellikle ihtiyaç duydukları ofis ve sağlık personeli ile ilgili bilgi düzeyi yüksek, daha bilinçli ve özgüveni olan işgücüne sahip olmuşlardır.

Galeri