KAGİDER Başkanı Emine Erdem- BLOOMBERG HT ANA HABER

KAGİDER | 2ay önce | 22 dakikalık okuma

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem Ekotürk Tv'de Ahu Orakçıoğlu'nun Gün Ortası programının konuğu oldu. #EmineErdem #KAGİDER #KadınGirişimci #TürkiyeKadınGirişimcilerDerneğiKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.