"Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu" Araştırma Raporu

KAGİDER | 2 yıl önce | 1 dakikalık okuma

Sosyal ve çevresel sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştiren ve böylelikle, sosyal içerme, ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden sosyal girişimlerin hızla geliştiği bu dönemde, bu alanın dinamik potansiyelini ve alanın daha da gelişmesine yönelik önerileri ortaya koyan ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ adlı araştırma raporunu ilginize sunmak isteriz.


Bu raporun, Türkiye’de sosyal girişimlere ilişkin farkındalığı arttırmasını ve Türkiye’nin bu alanda gelişmeye nasıl devam edebileceği konusundaki görüş paylaşımlarına katkı sağlamasını umuyoruz.


Raporda, Türkiye’deki sosyal girişim alanının mevcut büyüklüğü, ölçeği ve kapsamı ile sektörün gelecek potansiyeli ortaya konmaktadır. Bu çalışmada istatistiki bilgilerin yanı sıra, politika çerçevesine, bu alanda aktif olan üniversitelere, yatırım ve finansman fırsatlarına, kuluçka merkezlerine, hızlandırma programlarına, ortak çalışma alanlarına ve diğer destek mekanizmalarına ilişkin bilgiler de bulunmakta ve Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri olarak on sosyal girişimin çalışmaları yer almaktadır.


British Council ve TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi’nin liderliğinde, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülen araştırmaya, Birleşik Krallık’tan Social Enterprise UK, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki deneyim ve bilgilerini aktararak danışmanlık sağlamıştır.


Rapor için tıklayınız: Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’

GaleriKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.