KAGİDER Üyesi Meral Varuy Yazdı: Sevgili KAGİDER Kadınları ile Yeniden Yeni Yeşil İş’teyiz..

KAGİDER | 2 yıl önce | 2 dakikalık okuma

Şubat 2020 de bütün dünyada Yeşil Düzen felsefeleri Yeni Yeşil Düzen’e dönüşürken biz de KAGİDER Yeşil İş olarak Yeni Yeşil İş ‘i daha güçlü daha aktif, daha hızlı ve etkili çalışmak dileğiyle KAGİDER vizyonumuz içinde tekrar konumlandırdık.

Eylül 2010 da kurulan KAGİDER Yeşil İş Çalışma grubu girişimci kadınlara, yeşil bir vizyon kazandırmayı amaçlıyordu, girişimci olan veya olmayı düşünen herkesi çevresel yaklaşımlara hassasiyet göstermeye çağırdı. “ KAGİDER Yeşil İş” kuruluş amacını aşağıdaki gibi belirledi.


“Gezegenimizin doğal kaynaklarını hızla ve acımasızca tüketiyoruz. Bizi kötü sona yaklaştıran hızlı tüketime dur demek için tüm dünya yeni önlemler alıp yeni iş modelleri geliştiriyor. Bizde bu sorumluluğun bir parçası olarak sürdürülebilirlik ve kaynak yönetiminin iş süreçlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunun bilincinde, girişimcilere tükettikleri kadarını gezegene geri vermeleri gerektiğini hatırlatmak, hem bizim, hemde tüm stk ların ortak amacı olması gerekir.”

KAGİDERin iklim değişikliği, çevre ile uyumlu yaşama gibi konulara verdiği önemin sonucu kurulan grup gönüllü çalışmalarıyla çevre ile dost iş modelleri ve iş yaşamında çevresel yaklaşımlar geliştirmek üzere faaliyet gösterdi, grup kısa zamanda, çok önemli çalışmaları, projeleri hayata geçirip, çok güçlü kuruluşlarla işbirliği yaptı. Tema ile ortak yürüttüğü çalışma da Ekolojik Okur Yazarlık Sertifikası programı kapsamında , girişimci iş kadınlarının yatırımlarının sürdürülebilirlik çerçevesinde işlerinin yeniden gözden geçirilmesini ve çevresel süreçlere göre değerlendirilmesini amaçladı.


Tema Ekolojik Okur Yazarlık Sertifika Programı’na katılan KAGİDER üyelerinin ortak görüşü ise etkili kaynak yönetimi ve ilave destek programları ile yatırımlarını uzun vadeli, kalıcı iş programlarına dönüştürmek üzere alınan eğitimin ufuk açıcı olduğu noktasında birleşiyordu.

KAGİDER Yeşil İş’in o dönem en önemli çalışmalarından biri de WWF - KAGİDER ortak çalışması oldu. KAGİDER üyelerinden 13’ü firma ofislerinde yeşil ofis programını başlattı.


BZD yayıncılık sahibi KAGİDER üyemiz, sevgili Bilge Dicleli hem ekolojik yayınları, yazıları, ile hem KAGİDER’in verdiği girişimcilik eğitimlerine eklenen yeni ekolojik düzen eğitimlerini vererek, Yeşil İş çalışma grubunun en değerli üyesi olarak gönüllü çalıştı.

2013 yılında çıkarılan Çevre Dostu Ajanda’nın hem tasarımını hem de baskısını üstlendi.

Çok değerli ajandanın her sayfası için de bir çevre dostu mesaj bulunuyordu.


“Sahiplerini çevre dostu günlük yaşama özendirmeyi amaçlayan bu ajandadan elde edilen gelir ile küçük bir KAGİDER Fidanlığı, belki de büyük bir KAGİDER Ormanı oluşacak.” diye yola çıkılan, ajandanın geliri ile de gerçekten sevgili Bilge Dicle’nin anısına bir Bilge Dicleli ormanımız oluştu. Onu buradan ve her 5 Haziran Çevre günün de saygıyla anıyoruz.

2020 de Yeni Yeşil İş ile Yeşil İş’in kaldığı yerden daha güçlü,daha gönüllü devam etmek istediğimiz günlerde daha ilk toplantımızı yapmaya fırsat bulamadan ne yazık ki pandemi krizinin içinde bulduk kendimizi. Beklenmedik anda başlayan pandemi ile de tüm dünyada da her şey değişti. İçinde olduğumuz pandemi dönemin mutlaka bitecek ama bittiğin de de hepimiz yeni bir yaşama hatta yeni bir çağa başlamış olacağız.

Aslında bizim pandemiden de önemli problemimiz iklim krizi, denizlerin kirletilmesi, bio çeşitliliğinin sürekli yok olması, karbon salınımının hala sıfırlanamaması gibi doğaya verdiğimiz zararların bizi her an çok büyük afetler ile yüzyüze getirebilir olmasıdır.

Bu gerçekler hep vardı, sürüyordu, ama şu an da çok daha acil ve hayati oldu.

Artık bize tüm oyunu değiştirecek,ezber bozacak yeni yaşam biçimi olacak, birbirimizden güç alacağımız çözümler gerekiyor. Kadın olmamızın bizi bu konuda daha güçlü çözüm odaklı, yapacağına eminiz.


Sevgili Başkanımız, çok değerli üyelerimiz ve çalışanlarımızdan oluşan çok güçlü bir grupla çalışmalar hiç kesintisiz başladı devam ediyor, eğitimler, çok değerli konuklar ile söyleşiler, görülebilir, ölçülebilir hedefler ile yeniden daha güçlü daha aktif daha hızlı Yeni Yeşil İş’ten herkese merhaba...


Meral Varuy

KAGİDER ÜyesiGaleriKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.