KAGİDER Üyesi Bade Özkan Yazdı: 2023’te Küresel İşe Alımlarda Öne Çıkacak 7 Rol

KAGİDER Üyesi | 1 yıl önce | 5 dakikalık okuma

Büyük değişimler ve dönüşümlerle dolu, hızlı akan bir yılı geride bıraktık. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte teknoloji sektöründe rollerin arttığını görmüştük. 2023’te bu eğilimin sürmesi ve daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere dijital yetkinliklerin bu yıl daha çok önem kazanması bekleniyor.

Teknoloji endüstrisi bugün ABD ekonomisinin ikinci en büyük sektörü, sadece ABD içerisinde 8 milyona yakın kişi teknoloji sektöründe çalışıyor, dünyanın geri kalanı da bu yönelimi elbette takip ediyor. Sektördeki ilerleme tabii ki beraberinde yeni rolleri ve değişen rol tanımlarını getiriyor. Peki 2023’te global olarak öne çıkacak olan roller neler?

1. Veri Bilimci

Veri bilimi becerileri iş piyasasında bir patlama yarattı ve bu patlamanın yarattığı talep en azından önümüzdeki 10 sene azalacak gibi gözükmüyor. İnternetin bilgiye ulaşılabilirliği artırması, bireyler ve şirketler aracılığıyla veri toplamada önemli bir artış getirdi.

Şirketler tarafından toplanan büyük bilgi yığınlarının analiz edilmesi ve yorumlanmasıyla şirketlerin anlamlı içgörüler sağlayıp öngörülü kararlar almalarına yardımcı olmak, veri bilimcinin temel iş tanımı olarak nitelendirilebilir. Veri bilimci rolünden beklenen kilit beceriler ise programlama, derin öğrenme, makine öğrenmesi, iletişim becerileri ve büyük ölçekli verileri işleme becerileridir.

2. Yazılım Mühendisi

Yazılım mühendisliği IT sektöründe büyük ilgi görmeye devam ediyor. Gelecekte, yazılım geliştiriciler için istihdam fırsatlarında %20 artış bekleniyor.

Yazılım mühendisliğinin temel görevi yazılım tasarlama, geliştirme, bakım ve test etmedir. Örnek olarak otomatik e-posta sistemleri, intranet yazılımları verilebilir. Pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve planlamak için yazılım geliştirmek de yaygınlaşan bir görevdir. Kilit beceriler ise bilgisayar programlama ve kodlama, OOD (Object Oriented Design, Nesne Yönelimli Tasarım) kullanan yazılım ekipmanları bilgisi, Adobe ve Photoshop gibi karmaşık yazılım programlarını anlama olarak sıralanabilir.

3. Veri Güvenliği Analisti

Finanstan eğitime kadar bütün sektörlerin bilgilerini internet ortamına taşıması, veriye erişimin ve veri toplanmasının artması, beraberinde güvenlik risklerini getiriyor. Veri güvenliği rollerine olan ihtiyaç, önümüzdeki 10 yılda hatırı sayılır bir öneme sahip olacak.

Veri güvenliği analistleri dijital verileri istenmeyen erişim, bozulma veya tehditlere karşı hazırlar ve korur. Bu tür izinsiz girişleri önlemek için siber saldırı yöntemlerini ve siber suçluların davranışlarını kapsamlı bir şekilde inceler. Çeşitli platformlara ilişkin güvenlik ve bilgisayar korsanlığı bilgisi de beklenen beceriler arasındadır.

4. Web Geliştiricisi

İnternet hızının artışı ve akıllı telefonların büyük gelişimi, web geliştiriciliğe olan talebi artırmakta. Web geliştiricileri, öncelikle HTML, CSS ve MySQL kullanarak yazılım uygulamalarını planlamaktan ve geliştirmekten sorumludur ve daha fazla kar sağlayan etkili web siteleri geliştirmeye yardımcı olurlar.

Web geliştiricileri genellikle back-end developer veya front-end developer olarak başlar, full-stack developer olarak ilerler. JavaScript, HTML/CSS ve back-end becerileri, beklenen temel beceriler arasında yer alır.

5. Pazarlama Analisti

Geçmişte pazarlama, karanlıkta el yordamıyla bir fırsat arama idi. Bugün ise artan rekabette zirvede kalmak için pazarlama içgörülerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç var, hatta ABD’deki pazarlama analistlerinin istihdam artışının 2031’e kadar %19’u bulacağı öngörülüyor.

Pazarlama analistleri uygun olası satışlara ulaşmak için büyük bilgi yığınlarının arasından gereken bilgilere erişme, bu verileri analiz etme, içgörü oluşturma ve şirketlerin müşterilerini daha iyi anlamalarını sağlama gibi görevlere sahip. Müşterilere ve yöneticilere sunum yapmanın yanı sıra, dijital medya ve tasarım gibi teknik beceriler de pazarlama analistliğinin öne çıkan becerilerinden.

6. Bulut Mimarı

Bulut mimarları, kuruluşlar için bulut tabanlı çözümler tasarlar ve uygular. Bulut bilgi işleme, bilginin işlenmesi ve paylaşılmasında hız ve çeviklik sunar.

Özellikle hibrit çalışmanın yaygınlaşmasıyla birlikte, bulut bilgi işlemenin artışı dünya çapında hız kazandı, bulut mimarlarına olan talep de artmaya başladı. Sadece geçtiğimiz yılda bulut mimarlarına olan talep %54 arttı, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde istikrarlı bir artış da beklenmekte.

7. Kullanıcı Deneyimi Tasarımcısı

İnternet ve sosyal medyanın popülerleşmesi ve yaygınlaşması, tüketicilerin sahip olduğu gücü artırmakta. Üreticiler ise bu değişime müşterileri için olumlu deneyimler yaratarak adapte oluyor. Bu desteği sağlayan ise, kullanıcı deneyimi (UX) tasarımcılığı.

UX tasarımcısının rolü, bir kullanıcıyı ürün veya markaya sadık tutmak için olumlu deneyimler ve genel memnuniyet sağlamaktır. UX tasarımcısı müşteri deneyimini geliştirmenin yanı sıra satın alma, kullanılabilirlik ve işlevsellikle ilgili ürün geliştirmenin tüm yönleriyle de ilgilenir. UX tasarımcılığına olan talebin önümüzdeki 10 yıl içerisinde %15 artması bekleniyor.

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, teknoloji sektöründe çeşitli fırsatlar yaratıyor. 2023’e girerken, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda en çok talep görecek olan rolleri paylaştık. Teknolojide doğru kariyer yolunu seçerken bahsettiğimiz rollerle ilgilenebilir, kendi yetkinliklerinize, ilgi alanlarınıza ve beklentilerinize uygun seçimler yapabilirsiniz.KAGİDER Üyesi

Girişimci

KAGİDER Üyesi