KAGİDER- İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin basın açıklaması

KAGİDER | 1 yıl önce | 1 dakikalık okuma

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi), 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Üçüncü Maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesini büyük üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamıştır.


Kadınlara yönelik şiddet ağır bir insanlık suçu ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önündeki çok ciddi bir engeldir. Bu suçla etkin bir şekilde mücadele etmek devletin ve hepimizin görevidir. Ülkemizin geleceği ve dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında hak ettiği yeri alması bu çabaların başarısına bağlıdır.


Ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören İstanbul Sözleşmesi Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olma özelliğini taşımaktadır. Ne yazık ki bugüne dek etkin bir şekilde kullanılmayan bu sözleşmeden şimdi Türkiye çekilmiştir. Bu karar Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelesine zarar verecek ve kadınların şiddete karşı bugüne kadar kazandıkları yasal zeminde geriye doğru bir adım oluşturacaktır.


Kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasını, kadının toplum içinde ve ekonomide güçlenmesini destekleyen ve şiddete karşı her zaman kadınların yanında olan KAGİDER’in alınan bu kararın düzeltilmesi konusunda yetkililere çağrısı vardır!


Karardan geri dönülmesi umudumuzu hala saklı tutmaktayız.


Saygılarımızla,

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

GaleriKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.