KAGİDER AB Bülteni/ Ocak - Şubat 2021

KAGİDER | 1 yıl önce | 1 dakikalık okuma

Eşitlik Birliği: Avrupa Komisyonu Engelli Hakları 2021-2030 Stratejisini sunar

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma ve eşitlik ve ayrımcılık yasağını AB politikalarının temel taşları olarak belirleyen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı uyarınca AB ve ötesinde engellilerin eşit bir şekilde topluma tam katılımlarını sağlamak için 2021-2030 Engelli Hakları stratejisini sundu.


Güney Komşuluk Bölgesi: AB, Akdeniz için yeni Gündem öneriyor

Yeni Gündem, birlikte ve bir ortaklık ruhu içinde çalışarak, ortak zorlukların AB ve Güney komşularının karşılıklı çıkarları doğrultusunda fırsata dönüştürülebileceği inancına dayanmaktadır. Güney Koşuluk Bölgesinde uzun vadeli sosyo-ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için özel bir Ekonomi ve Yatırım Planı içerir. Daha fazla oku


Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programına katılıma yönelik gayri resmi ön görüşmeler

Türkiye'nin AB’nin Ar-Ge ve İnovasyon Çerçeve Programına yeniden katılma niyetini resmi olarak beyan etmesi üzerine, Avrupa Komisyonu ve Türkiye, Ufuk Avrupa’ya katılım müzakerelerinin hazırlıkları için ön görüşmeleri başlattılar. Daha fazla oku


Komisyon açık, sürdürülebilir ve atılgan bir AB ticaret stratejisi için rotasını çiziyor

Avrupa Komisyonu önümüzdeki yıllarda izleyeceği ticaret stratejisini ortaya koydu. Açık stratejik özerklik kavramını yansıtan bu strateji, yeşil ve dijital dönüşümlere desteğin yanı sıra çok taraflılığın güçlendirilmesine ve adil ve sürdürülebilir olmalarını teminen küresel ticaret kurallarında reform yapılması konusuna yeniden odaklanılması yoluyla ekonomik toparlanmaya katkıda bulunulması hususunda AB’nin sergilediği açıklık temelinde inşa edildi. Daha fazla oku


WEgate Zirvesi 2020

WEgate Zirvesi 2020, WEgate'in güçlü bir kadın girişimciler topluluğu oluşturmada ilerlemekte olduğu birçok yolu gösteren cesaret verici bir zirve oldu. Daha fazla oku


İyi Uygulamalara Çağrı

Kadın girişimcileri desteklemede iyi uygulamalarınızı paylaşın. WEgate ve kadın girişimciler topluluğunun sizin bilgeliğinize, becerilerinize ve kaynaklarınıza ihtiyacı var, bu yüzden hemen katılın! Daha fazla oku

GaleriKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.