KAGİDER AB Bülteni- Aralık 2022

KAGİDER | 9ay önce | 5 dakikalık okuma

2022’de AB’de Öne Çıkan Gündem Maddeleri

Avrupa İnovasyon Konseyi İnovasyon Başkenti ve Kadın İnovasyoncu ödüllerinin kazananlarını açıkladı

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC), Métropole Aix-Marseille Provence ve Harlem şehirlerinin yanı sıra önde gelen altı kadın iinovasyoncu ile yıllık inovasyon ödüllerinin kazananlarını açıkladı.Ödüller, EIC'nin iki günlük zirvesinde İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel tarafından açıklandı.Kaynak

Eşitlik Paketi: Komisyon, ayrımcılıkla mücadele için eşitlik kurumlarının güçlendirilmesini teklif ediyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa'da ayrımcılıkla daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için eşitlik kurumlarının, özellikle de bağımsızlıklarının, kaynaklarının ve yetkilerinin güçlendirilmesine yönelik iki öneriyi kabul etti. Eşitlik kurumları, ayrımcılık mağdurlarına yardım etmede ve ayrımcılık yasağına ilişkin AB yasasının sahada uygulanmasını sağlamada çok önemlidir. Bu yeni mevzuat, eşitlik kurumlarının tam potansiyellerine ulaşmasını sağlamayi hedeflerken ayrımcılık mağdurlarını daha iyi korumaya ve ayrımcılığın önlenmesine katkıda bulunacaktır.Kaynak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: AB, şirket yönetim kurullarında yeni toplumsal cinsiyet dengesi hedefleri sayesinde cam tavanı yıkıyor

Avrupa Parlamentosu, şirket yönetim kurullarında toplumsal cinsiyet dengesine ilişkin yeni AB yasasını resmen kabul etti. 2026'ya kadar şirketlerin, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yeterince temsil edilmeyen cinsiyetin %40 veya tüm üyeler arasında %33 oranında temsil edilmesi gerekecek.Kaynak

Eşit Ücret Günü: AB'deki cinsiyetler arası %13'lük ücret farkını kapatmak için Ücrette Şeffaflık şart

Avrupa Birliği'ndeki kadınlar, eşit iş için erkeklerden daha az kazanmaya devam ediyor ve AB'deki cinsiyetler arası ortalama ücret farkı %13. Bu, bir erkeğin kazandığı her 1 Avro için bir kadının 0,87 Avro kazanacağı anlamına gelmektedir. İlerleme istikrarlı, ancak yine de çok yavaş ve 10 yılda farkta 2,8 puanlık azalma görülmüştür.Kaynak

Komisyon, Avrupa Beceriler Yılı için çalışmaya başladı

Avrupa Beceriler Yılı ile birlikte, Avrupa Parlamentosu, Üye Devletler, sosyal ortaklar, kamu ve özel istihdam hizmetleri, ticaret ve sanayi odaları, eğitim ve öğretim sağlayıcıları, işçiler ve şirketler ile işbirliği içinde Komisyon, yaşam boyu öğrenmeye yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyor.Kaynak

Ukrayna: Komisyon, Rusya'nın suçlarının bedelini ödemesini sağlamak için seçenekler sunuyor

Komisyon, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş sırasında işlenen zulüm ve suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için Üye Devletlere farklı seçenekler sundu. Komisyon, dondurulmuş ve immobilize edilmiş kamuya ait Rus varlıklarını yönetmek, bunlara yatırım yapmak ve gelirleri Ukrayna için kullanmak üzere yeni bir yapı oluşturmayı teklif etti.Kaynak

Avrupa Yeşil Anlaşması: Müsrif paketlemeye son vermek, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artırmak

Komisyon, sürekli büyüyen atıklar ve tüketici hayal kırıklığı ile mücadele etmek üzere ambalaj konusunda AB çapında yeni kurallar öneriyor. Ortalama olarak, her Avrupalı yılda yaklaşık 180 kg ambalaj atığı üretiyor.Kaynak

Ekonomi politikası koordinasyonu: Komisyon, enerji kriziyle mücadeleye yardımcı olmak ve Avrupa'yı daha yeşil ve daha dijital hale getirmek üzere yol gösteriyor.Kaynak

AB'de iş-yaşam dengesini iyileştirmeye yönelik yeni haklar

Tüm Üye Devletler, 2019'da kabul edilen ebeveynler ve bakıcılar için iş-yaşam dengesini iyileştirmeye yönelik AB çapındaki kuralları uygulamalıdır. Bu kurallar, babalık, ebeveynlik ve bakıcı izni için asgari standartları belirler ve esnek çalışma talep etme hakkı gibi ek haklar getirir ve insanların kariyerlerini ve aile hayatlarını da fedakarlık etmeden geliştirmelerine yardımcı olacak düzenlemelerdir. Kaynak

2022 Türkiye Raporu'nun temel bulgularıKaynak

Bakıcılar ve bakım alanlar için Avrupa Bakım Stratejisi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği genelinde kaliteli, uygun fiyatlı ve erişilebilir bakım hizmetleri sağlamak ve hem bakım alanların hem de onlara profesyonel veya gayri resmi olarak bakan kişilerin durumunu iyileştirmek için Avrupa Bakım Stratejisini hazırladı. Stratejiye, erken çocukluk eğitimi ve bakımı ile uygun fiyatlı yüksek kaliteli uzun vadeli bakıma erişim konusundaki Barselona hedeflerinin gözden geçirilmesi konusunda Üye Devletler için iki Tavsiye eşlik etmektedir.Kaynak

Komisyon, yeni inovasyon dalgasına öncülük etmek için yeni Avrupa İnovasyon Gündemini sundu

Komisyon, Avrupa'yı yeni derin teknoloji inovasyonu ve start-up dalgasının ön saflarına yerleştirmek ve Avrupa'nın en acil toplumsal zorluklara hitap edecek şekilde yeni teknolojiler geliştirmesine ve bunları piyasaya sürmesine yardımcı olmak için hazırladığı Yeni Avrupa İnovasyon Gündemini kabul etti.Kaynak

2022 Dünya Kadınlar Günü: Komisyon, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele için AB çapında kurallar öneriyor

Avrupa Komisyonu, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele için AB çapında kurallar öneriyor. Önerilen Yönerge, rıza eksikliğine dayalı tecavüzü, kadın sünnetini ve dijital şiddeti, mahrem görüntülerin rıza dışı paylaşımını; siber takip; siber taciz; ve şiddet veya nefrete yönelik siber tahriği suç sayacak.Kaynak

Fit for 55: Parlamento, yeşil havacılık yakıtına geçişi hızlandırmayı oylayacak

AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için havacılık, kademeli olarak sentetik yakıt, kullanılmış yemeklik yağ ve hatta hidrojen gibi sürdürülebilir yakıtlara geçmelidir.KaynakKAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.